۰۶ آبان ۱۳۸۷

برخی مواقع در ذهن آدم ها اتفاقاتی میافتد که ارتباط مستقیم با حس وحالی است که در آن موقع درگیر آنیم و چه بهتر که این حس را ثبت کنیم. پیرامون ما هر لحظه اتفاقاتی می افتد 
که ما مجبور به گذر از آنیم و قطعا تاثیرات آن تا مدت ها ما را درگیر خواهد نمود.
هر چه قدر این تاثیرات را بتوانیم از خود دور تر کنیم و آن را با منطق و جهان بینی خود درک کنیم شاید بتوانیم به عمق آن موضوع پی برده و آن را بهتر ببینیم . 
عکس های  زیر بخشی از حس من در آن زمان و مکان است. یادش بخیر

 

Zenderooh_001.jpg

 

Zenderooh_002.jpg

 

Zenderooh_003.jpg

۰۵ آبان ۱۳۸۷

سلام
با تشکر از آقای نیک نژاد بابت لطف و محبتشون.
امیدوارم که بتوانم به روز هم باشم. از دوستان نیازمند همکاری و همفکری هستم.

صفحه 8 از 8
صفحه قبلی |<< << < ... 7  [8]